TOPLULUKLARIN ENERJİ BELGELENDİRME

Bu makalenin gelistirilmis bir otomatik çeviri oldugunu bu makalenin.
ENERJİ BELGELENDİRME SÜRECİ

Yeni inşaat ve sahiplerinin toplulukları mevcut hem binaların enerji verimliliğini belgeleyen temel prosedür onaylayan 5 Nisan Royal Kararnamesi Certificación ENERGA © tica. Bu prosedürün amacı, hangi değerlendirmek için, enerji performans sertifikası tarafından sağlanan topluluk veya konut enerji özellikleri hakkında bilgi verebilir enerji ve sözde alıcı ve Certificación ENERGA © kamaşması veya kullanıcılara kaydetmek yardımcı enerji verimli binalar teşvik etmektir ve Onların performansını karşılaştırmak.
Enerji belgelendirme prosedürü kurulan topluluklar, Bölüm II, kenara içerik tarafından belirtilen en azından aynı ve sahipleri mevcut toplulukların enerji değerlendirmesi diğer farklı prosedürler toplanan aralarında enerji sertifikası almak için teknik ve idari şartları.

Her durumda Sanayi, Turizm ve da Enerji ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından tanınan belgelerin temel gereksinimi uymak zorundadır, genel ve basitleştirilmiş bir seçenek ve genel siciline kayıtlı: Binaların eleme enerji verimliliği için prosedürler üzerinde iki seçenek olarak kabul edilir Sanayi Bakanlığı, enerji verimliliği ve Turizm da Enerji sertifikasyonu için tanınan belgeler. Bu enerji performansı sertifikası Calener programı elde etmek için referans yazılımı olarak kurulmuştur.

Sertifika İçeriği

Binanın tanımlanması.

Teknik veriler ve belgeleyen promotör Certificación ENERGA © tica sahibi.

Bina, doluluk ve çalışma koşulları kullanma.

Endikasyon tanınan prosedür enerji derecelendirmesi üretmek için kullanılan.

Yürürlükteki kanunlara göstergesi.

Surround tesislerinin: binanın enerji özelliklerinin açıklaması.

Elde edilen enerji verimliliği derece.

Mevcut Topluluklar da içermelidir:

Testler, muayene ve kontrollerden bir açıklaması uzmanı tarafından yapılmıştır.

Enerji derecelendirmesi iyileştirilmesi için sağlanan öneriler içeren bir belge.

Certificación ENERGA © tica alıcı ve / Certificación ENERGA © tica kontrolleri, Certificación ENERGA © tica belgeleri, Certificación ENERGA © tica binaları, Certificación ENERGA © tica değerlendirmeli ve, Certificación ENERGA © tica denetimler ve kontroller, Certificación ENERGA © tica seçenekleri Certificación ENERGA karşılaştırmak © TİKA düzenlemeleri, elde edilen Certificación ENERGA © TİKA, kayıtlı Certificación ENERGA © TİKA için Certificación ENERGA © kamaşması tanıdı, kurulan Certificación ENERGA © TİKA, toplanan Certificación ENERGA © TİKA