Aislamiento TÃ © rmico faaliyetleri aislamiento TÃ © rmico biyokütle

Bu makalenin gelistirilmis bir otomatik çeviri oldugunu bu makalenin.
SAHİPLERİ TOPLULUKLAR REHABİLİTASYON VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

25 Eylül 2013 Kararı, 25 Haziran 2013 enerji rehabilitasyonu için yardım programı düzenleme üsleri ve celp kurar Çeşitlendirilmesi Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Tasarruf ergy (IDEA) birini yayınlayan hangi da Enerji Bakanlığı, konut sektörü (konut ve otel kullanımı) mevcut binaların 1 Ekim 2013 sayılı Resmi Gazetede 235 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yardım programının amacı, konut sektöründe (sahiplerinin) mevcut binalarda enerji tasarrufu, geliştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek teşvik ve kapsamlı önlemler gerçekleşmesini teşvik etmektir.

Bu kararın içerdiği yardım konut müdahaleler ve termal tesisleri ile enerji verimliliği artırmayı hedefleyen konut sektöründe mevcut binalarda (sahipleri ve otel sektörü), kapsamlı rehabilitasyon işlerinin gerçekleştirilmesine, bir taraftan amaçlayan ve edilir Dahası, biyokütle veya jeotermal enerjiden geleneksel enerji Değiştirilmesi.

Dört, bu nedenle, yardım uygulama alanları:

Termal zarfın enerji verimliliğinin artırılması: ısıtma için enerji talebini azaltmak ve toplumun zarfın üzerine termal rehabilitasyon faaliyetleri ile bina soğutma amaçlı Önlemler.

Isıtma ve aydınlatma enerji verimliliğinin artırılması: Bu tür güneş enerjisi ile diğer yüksek enerji verimliliği için ısıtma ve sıcak su ve soğuk ısı üretimi, ikame konvansiyonel enerji ekipman değiştirme ile kazan dairesinde reformu olarak performanslarını içermektedir.

Isıtma, soğutma ve sıcak su için konvansiyonel enerji biyokütle ısıtma sistemleri değiştirilmesi.

Isıtma, soğutma ve sıcak su iç enerjisinin ısıtma sistemleri jeotermal enerji konvansiyonel değiştirilmesi. tesisler Harmonize Sistem izleme Pretel termal yenilenebilir enerji tesislerinin bir parçası haline IDEA bağlı Pretel uzaktan gözetim sistemi, içermelidir.

Binaların enerji rehabilitasyonu için yardım sunumu tüm gereksinimlerini karşılayacak sırasını ve mevcut bütçeyi egzoz veya tüm rehabilitasyon çalışmaları yardım verilmesi, basit bir rekabet altında 30 Ekim 2015 ile irade ödülü dek 2 Ekim 2013 sipariş edilebilir aramanın bitiş tarihini ulaşır.

aislamiento TÃ © rmico alanları, Aislamiento TÃ © rmico binaları, aislamiento TÃ © rmico celp, Aislamiento TÃ © rmico faaliyetleri aislamiento TÃ © rmico biyokütle, aislamiento TÃ © rmico müdahaleleri teşvik etmek aislamiento TÃ © rmico önlemleri, aislamiento TÃ © rmico performansları, aislamiento TÃ © rmico sistemleri ısıtma, aislamiento TÃ © rmico tesisatları, aislamiento TÃ © rmico tesisleri, aislamiento TÃ © rmico yayınlanan aislamiento TÃ © rmico, IDEA bağlı aislamiento TÃ © rmico, sipariş